Authorgdimitrov

Научно-практическа конференция „Дигитализация на културно-историческото наследство“

В рамките на изпълнението на дейност 12 от проекта на Регионален исторически музей – Габрово в партньорство с Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – „Съвременни [...]

„Празник на буквите“ в Народно читалище „Дряновска пробуда – 2008“ в град Дряново

В рамките на изпълнението на дейност 11 от проекта „Съвременни подходи за проучаване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово” [...]

Информационни билбордове

С цел популяризиране на Проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на Област Габрово“ сред местната общественост бяха [...]