CategoryИнтеграция на ромското население

„Празник на буквите“ в Народно читалище „Дряновска пробуда – 2008“ в град Дряново

В рамките на изпълнението на дейност 11 от проекта „Съвременни подходи за проучаване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово” [...]