CategoryПопуляризиране на проекта

Информационни билбордове

С цел популяризиране на Проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на Област Габрово“ сред местната общественост бяха [...]