CategoryРегионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово

Научно-практическа конференция „Дигитализация на културно-историческото наследство“

В рамките на изпълнението на дейност 12 от проекта на Регионален исторически музей – Габрово в партньорство с Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – „Съвременни [...]

Информационни билбордове

С цел популяризиране на Проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на Област Габрово“ сред местната общественост бяха [...]

Ремонтни дейности в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“

В Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ приключи ремонтa на помещението предвидено за дигитален център. Ремонтните дейности включваха поправка на електрическата мрежа, шпакловане, боядисване на стените [...]