CategoryНаучно-практическа конференция

Научно-практическа конференция „Дигитализация на културно-историческото наследство“

В рамките на изпълнението на дейност 12 от проекта на Регионален исторически музей – Габрово в партньорство с Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – „Съвременни [...]